Ogłoszenie

Data: 07.02.2023 r., godz. 13.51    191
Zapraszamy 15 lutego o godzinie 11.00 do Hutnika na prelekcję Pana Daniela Sukniewicza na temat "Ostatni Książęta Mazowsza" czyli największa zagadka kryminalna w dziejach Mazowsza. Przypominamy, że dnia 16 lutego od godziny 15.00 bawimy się na zabawie karnawałowej w Wyszkowiance.