Ogłoszenie

Data: 15.05.2023 r., godz. 10.05    190
Witam słuchaczy UTW. Zaszła zmiana. 16 maja z uwagi na remont torów na trasie do Grzegorzewa będziemy jechać prawdopodobnie autobusem a nie pociągiem. Proszę przyjść na godz. 9.30.