Zarząd Stowarzyszenia

Liczba odwiedzających: 1580

Skład zarządu:
Hanna Marchewka - przewodniczaca
Ewa Andruchewicz skarbnik
Elżbieta Jaroszewska członek
Helena Pawlak członek
Irena Zdrojkowska  członek

Komisja Rewizyjna:
Wiesław Kostrubiec przewodniczący
Joanna Stasikiewicz-Sulmińska członek
Danuta Owsianko  członek