Ogłoszenie

Data: 08.05.2023 r., godz. 15.40    213
Zapraszamy w dniu 10 maja 2023 godz. 11.00 na prelekcje Pana Roberta Szewczyka pt. EGZOTYCZNA POLSKA.